Kantar TNS vám nabízí různé metody řešení: kvalitativní, kvantitativní, digitalní nebo jejich kombinaci.


Výběr vždy závisí na konkrétního řešeném problému, požadovaných výstupech a jejich aplikaci. Na každou vaši poptávku reagujeme vypracováním individuálního výzkumného řešení, které odpovídá zadání a zohlední naši zkušenost a znalost v daném okruhu.
Kvalitativní výzkum hledá zejména odpovědi na otázky: Proč? Jak?
Kvantitativní výzkum hledá spíše odpovědi na otázky: Co? Kolik? Jak často? 
Digitální výzkum kombinuje a doplňuje oba předešlé typy a mimoto pomáhá pochopit svět nových médií a onlinu obecně.Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum umožňuje nalézt odpovědi na Vaše otázky Jak? a Proč? Naší snahou je zprostředkovat Vám co nejvěrnější pohled do života Vašich zákazníků skrze názornou vizualizaci jejich myšlenkových pochodů, potřeb a motivací. 

zjistěte více

Kvantitativní výzkum

Hledá spíše odpovědi na otázky: Co? Kolik? Jak často? Podrobnější informace o kvantitativním výzkumu v Kantar TNS naleznete zde . Výběr metody závisí na řešeném problému, požadovaných výstupech a jejich aplikaci.

zjistěte více

Digitální výzkum

Digitální výzkum využívá nejmodernější technologie pro pochopení chování lidí na internetu, při využívání přenosných zařízení a pohybu v sociálních sítích. V kombinaci s ostatními řešeními nám odpovídá na velmi komplexní otázky propojení online a offline.

zjistěte více