Kantar TNS

Češi a digitální trendy 2014

Na mobilní kongres do Barcelony jsem vyrazil mimo jiné hledat i možné digitální trendy, které půjde použít v businessu. Abychom dostali i nějakou zpětnou vazbu, tak jsme paralelně v TNS Aisa udělali reprezentativní výzkum na téma, co si Češi o těchto trendech myslí.


Trendy se dají rozdělit do několika kategorií. První, o které v budoucnu ještě hodně uslyšíme, jsou tzv. wearables, tedy technologie, které si dáváme na sebe. Patří do ní například hodinky (v Barceloně představené Galaxy Gear 2) a různé fitness náramky (Fitbit...), propojené s vaším chytrým telefonem. Tato zařízení mohou měřit puls, průběh spánku, běhu, tělesné aktivity, počítají kalorie. Mohou ukazovat přijaté sms, hovory, ovládat přehrávač, zobrazovat mapu, některé obsahují i foťák. atd. Dají se použít například i na sledování polohy vašich dětí.

88% Čechů uvedlo, že je pro ně tato technologie zajímavá a 55% tvrdí, že se prosadí již tento nebo příští rok. 70% dotázaných, výrazně více žen, by uvažovalo o koupi, pokud by nemuselo řešit finanční otázku.

 

Do stejné kategorie patří samozřejmě i brýle (především Google Glass). Ty jsou také propojené s vaším chytrým telefonem a ovládáte je především hlasem.

Dokáží v zorném polo zobrazovat požadované informace – například nejbližší restauraci a cestu k ní. Zobrazí aktuální počasí, novinky, příchozí hovory a sms. Díky integrované kameře dokáží nahrávat video a pořizovat fotky, které pak následně sdílí na sociálních sítích. Google plánuje využití i u standardních dioptrických brýlí.

Tato technologie je zajímavá pro celých 85% Čechů, dle 70% se prosadí v příštím roce nebo později. „Chytré“ brýle by chtěli převážně muži, 68% Čechů by ale uvažovalo o koupi.

 

Další kategorií jsou 3D tiskárny. Ty vám dovolí vytisknout si jakékoliv objekty z různých materiálů dle digitální předlohy (3D modelu). Například náhradní díly nebo i celé výrobky, třeba rámečky brýlí, vlastní šachy, plastové skleničky, prakticky cokoliv vás napadne. V ČR se s řadou úspěchů 3D tisku již několik let věnuje Josef Průša.

3D tiskárny jsou zajímavé pro skoro 90% Čechů, více pro muže. Prosadí se ale nejspíš až později. O koupi by uvažovalo 63% můžu a 52% žen.

 

Velmi slibnou kategorií jsou tzv. Beacons, tedy malá „zařízení“ založená na technologii Bluetooth Low Energy určená nejen pro retail Ta jsou rozmístěná v obchodě. Pokud to jeho provozovateli ve stažené mobilní aplikaci povolíte, může Váš chytrý telefon s Beacons komunikovat. Díky tomu vám mohou pomoci s navigací uvnitř obchodu. V telefonu si třeba vyberete, jaký produkt hledáte a budete navigováni až k cíli. Že by to byl konec bloudění mezi regály?Technologie je zajímavá pro 66% Čechů (u 50-60 letých dokonce pro 76%). Polovina si myslí, že prosazení bude trvat nejméně dva roky.

 

Beacons, respektive vaši identifikaci ve spojení s detekcí vaší přítomnosti v obchodě, je možné využít i pro doporučování – na základě vašich předchozích nákupů a pohybu v obchodě vám pomocí vašeho chytrého telefonu prodejce doporučí akční nabídky, novinky, popřípadě výrobky, které často nakupujete nebo i konkrétní recepty a pak suroviny na ně. Toto je zajímavé pro 66% Čechů, zvláště pak pro starší (50-60 let) - 76%. Dle 2/3 se prosadí nejdříve v příštím roce, ale necelá čtvrtina si myslí, že se neprosadí vůbec.

 Beacons

Zeptali jsme se také, jestli by Češi chtěli být v obchodech automaticky uvítáni.
Například po příchodu k obchodu by je na obrazovce u vchodu oslovili jménem a shrnuli nabídku speciálně pro ně. Toto působí už příliš jako „Velký bratr“, proto je to zajímavé pouze pro třetinu Čechů a dle poloviny se to vůbec neprosadí.

Díky Beacons je možné uskutečňovat i platby – Pokud budete chtít, můžete si ve vybraných obchodech, kavárnách a restauracích povolit platbu pomocí svého telefonu. (Toto řešení nabízí již společnost PayPal a pilotuje v několika řetězcích i Apple.) Personál v systému uvidí, že jste v obchodě a při odchodu strhne částku, buď zcela automaticky nebo po potvrzení tlačítkem na vašem telefonu. Je to další krok od bezkontaktních plateb, nyní již nebudete muset hledat peněženku. Přes 60% vidí tento způsob platby jako velmi zajímavý a dle 64% Čechů se prosadí v příštím roce nebo později.

 

V Barceloně se hodně mluvilo i o technologii NFC, ale jak se ukázalo, zná ji pouze 19% Čechů. Pokud se ale zeptáte na bezkontaktní platební karty, které jsou založeny na technologii NFC, zná je celých 94%. Toto jasně ukazuje, jak se technologie stává neviditelnou.

 

Propojení chytrých zařízení

V tomto a příštím roce se objeví celá řada chytrých zařízení, ať již v podobě brýlí, hodinek, různých chytrých náramků, zubních kartáčků, ale i kuchyňských zařízení. Všechna chytrá zařízení o vás o vašem chování a zvycích budou sbírat celou řadu mikrodat, která bude možné složit do tak oblíbených bigdat.

Na jejich základě vám nabídnou celou řadu výhod. Například na základě obsahu ledničky vám zobrazí možné recepty, v kombinaci s vaši váhou i možné diety. Doporučí cvičení, při kterém budou sledovat, jestli cviky provádíte správně.

Pro 71% Čechů je takové sdílení dat mezi chytrými zařízeními velmi zajímavé, ale prosadí se prý nejdříve za 2 roky.

 

V Barceloně se mluvilo o spoustě zajímavých technologií, které se dají teď nebo v brzké době  využít v businessu. Jak výzkum potvrdil, Češi se jich rozhodně nebojí a jasně dokazují, že nemají ani problém sdílet svá data, ale musí za tím pro sebe jasně vidět nějakou výhodu. Technologie by pro ně měla být nejlépe neviditelná, nejdůležitější je pro ně funkční stránka.

Digitální trendy 2014 from Tomas Pflanzer

V případě dalších informací, kontaktujte prosím Tomáše Pflanzera