Kantar TNS

Češi a prohibice

Prohibice skončila, změnil se náš přístup ke konzumaci alkoholu?

TNS Aisa ve své anketě, realizované ve dnech 21. – 23.9 2012 s 594 účastníky panelu My Map, zjišťovala, jak se změnil jejich přístup ke konzumaci alkoholu v době prohibice a jak se respondenti plánují chovat po skončení prohibice.

Prohibice ovlivnila frekvenci konzumace tvrdého alkoholu

Více než polovina respondentů pila tvrdý alkohol alespoň jednou měsíčně, po vyhlášení prohibice téměř polovina z nich přestala pít tvrdý alkohol úplně.

Před prohibicí pilo tvrdý alkohol alespoň jednou měsíčně více než dvě třetiny mužů. Mezi muži pijícími tvrdý alkohol alespoň jednou týdně jich 40% přestalo po vyhlášení prohibice pít tvrdý alkohol úplně, 45% zůstalo u své obvyklé frekvence pití a zbylí frekvenci pití snížili.

Frekvence konzumace tvrdého alkoholu –před a po vyhlášení prohibice

graf

Pokles frekvence pití tvrdého alkoholu platí i pro ženy, které ho ovšem obecně konzumují v menší míře – 40% před prohibicí deklaruje pití alespoň jednou měsíčně.

Konzumace alkoholu před prohibicí

graf2

Konzumace alkoholu během prohibice

graf3

U ostatních alkoholických nápojů se frekvence konzumace po vyhlášení prohibice významně nezměnila. Před prohibicí pilo alespoň jednou týdně 71% mužů pivo, třetina víno a 27 % tvrdý alkohol. Aperitivy a likéry pije alespoň jednou týdně pouze 6% mužů i žen. Mírný nárůst vidíme mezi muži, kteří víno dříve nepili a po vyhlášení prohibice jej pijí častěji (6%).

Pokud respondenti po vyhlášení prohibice konzumovali tvrdý alkohol, tak převážně z vlastních domácích zdrojů (2/3), případně od příbuzných.

Jak prohibice ovlivní budoucí konzumaci alkoholu?

Polovina mužů pijících tvrdý alkohol před prohibicí plánuje po skončení prohibice návrat ke konzumaci jako před prohibicí, pouze 3 % deklarují, že pít tvrdý alkohol nebude. Ostatní chtějí zůstat u současného stavu pití tvrdého alkoholu, tedy snížené frekvenci pití tvrdého alkoholu.

Anketa rovněž ukázala, že lidé příliš nevěří v opatření státu, mezi které patří nové kolky, rodný list alkoholu apod. Polovina dotázaných si nemyslí, že tvrdý alkohol při těchto nových podmínkách prodeje bude bezpečný. S rostoucím věkem důvěra v opatření klesá.

Pro specifické informace kontaktujte naše PR oddělení.