Kantar TNS

17. listopadu 1989

Jaká slova vám vyvstanou na mysli, když se řekne 17. listopad 1989?

U příležitostí výročí 17. listopadu, jsme se Čechů zeptali, co se jim spontánně jako první vybaví ve spojení s tímto datem.

Jednoznačně dominuje označení tehdejších událostí jako sametové revoluce, a Václav Havel a studenti jako hlavní hybatelé tehdejších událostí.

Další slova asociují obecnou povahu událostí jako revoluční změnu, získání svobody a demokracie nebo cinkání klíčů jako symbolu konce režimu.

  revoluce1.jpg

Kdyby to bylo ve vaší moci, co byste chtěl(a), aby se po roce 1989 udělalo jinak?

V odpovědích na tuto otázku se opět zrcadlí česká nespokojenost. Nikdo z dotázaných na tuto otázku neodpověděl, že je spokojený a že by nezměnil nic, naopak, našlo se hodně takových, kteří by prostě a jednoduše změnili VŠE. Většina naštěstí byla ve svých odpovědích konkrétnější a tak se můžeme podívat na to, co Čechy v polistopadovém vývoji nejvíce pálí.

Mnozí vnímají jako chybu, že nebyla v polistopadovém období zcela zakázána Komunistická strana. Obecně by si také mnozí přáli, aby byly zločiny komunismu potrestány mnohem více a přísněji a aby byli po revoluci pozavíráni vlivní zástupci bývalého režimu.

Je však třeba zmínit, že se najdou i tací, kteří by byli nejradši, kdyby žádná revoluce nebyla a oni mohli nadále žít v komunistickém režimu. Nutno ale dodat, že jsou ve výrazné menšině.

Mezi hlavní přání se dostal také „Boj s korupcí“, jedno z aktuálně nejvíce skloňovaných témat.

Dnes jen málokterá politická strana (či kandidát na prezidenta) nemá boj s korupcí jako jeden z hlavních bodů programu. Nicméně je zřejmé, že Češi koukají na tyto sliby velmi skepticky, řada by si totiž v polistopadovém vývoji přála schopnější a zodpovědnější politické reprezentanty, nebo rovnou změnu vlády.

Jedním z velkých témat byla také kuponová privatizace a její průběh. Lidé si většinou přáli, aby probíhala více kontrolovaně, byla více regulována zákony. Také aby byla více spravedlivá, neumožnila získat majetek těm, kteří byli během komunismu u moci. Nemalá část Čechů si také přála zpětné vyšetření průběhu privatizace a potrestání těch, co si podle jejich slov „nakradli“. S tím také souvisí další z často zastoupených přání: „zamezit tunelování“ a více všeobjímající: „aby se tolik nekradlo“.

revoluce2.jpg