Kantar TNS

Doprava v České republice

V Praze, 7.2.2016

Tématem 20. vlny výzkumu Trendy Česka* byla doprava v České republice. Výsledky výzkumu ukazují, že pro polovinu občanů je bezpečnost na silnicích dobrá a domnívá se, že k tomu i přispívá bodový bezpečnostní systém.

Nejvíce ohrožující je pak použití alkoholu a omamných látek a nevěnování se řízení např. z důvodu telefonování za jízdy.

A co by pomohlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu? Jako hlavní opatření byla zmiňována zlepšení stavu vozovek a přehlednější dopravní značení.

 

Výzkum byl prováděn v období 23.-29.1.2016 a zúčastnil se ho representativní vzorek 1200 respondentů v České republice starší 18 let.

 

Celou TZ naleznete zde, infografiku zde.

 

* Výzkum Trendy Česka provádí TNS Aisa od února roku 2014 ve spolupráci s Českou televizí a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.