Kantar TNS

Konverzní model

 

Víte, že rozhodující pro úspěch značky v silně konkurenčním prostředí jsou mimo jiné otázky:

 

„Jak si zákazníci vybírají mezi značkami?“,

„Jak zvýšit tržby?“,

„Kde získat nové zákazníky?“,

„Kteří ze zákazníků využívají i konkurenční značky?“.

 

Konverzní model je produkt, který na tyto klíčové otázky dává odpověď. K tomu využívá nové poznatky výzkumu a vývoje, díky kterým rychle, efektivně a lépe než klasické metody odráží skutečné nákupní chování.

 

 

Konverzní model pomáhá rozvoji a prosperitě značek tím, že důkladně vyhodnocuje dva zásadní faktory, které mají vliv na výběr značky. Power in the mind, tj. touhu po značce (jaký pocit v lidech značka vyvolává) a Power in the market, tj. tržní vlivy (situační faktory jako je cena a dostupnost, které mají na rozhodování o výběru značky také vliv).

 

Jako unikátní nástroj podrobně sleduje a analyzuje konkrétní spotřebitele a jejich zvyklosti na trhu v dané kategorii. Zároveň porovnává chování zákazníka s jeho emočním rozhodováním, na základě čehož umí definovat potenciál zvýšení zisku značky a zároveň umí definovat zákazníkem vnímané překážky, které navýšení zisků brání.

 

Jaké výhody konverzní model přináší oproti klasickým metodám?

 

  • Věrnější popis skutečné dynamiky nákupního chování

  • Unikátní propojení reálného chování s emočním rozhodováním spotřebitelů

  • Stanovení podílu na trhu v dané kategorii

  • Kvantifikaci potenciálu pro navýšení podílu na trhu, případně identifikaci hrozby oslabení

  • Analýzu tržních bariér, které brání v navýšení podílu na trhu

  • Možnost pohledu na silné a slabé stránky všech subjektů na trhu z hlediska jejich vnímání

 

Jak v praxi vypadá jeden z důležitých výstupů z takovéto analýzy, ukazuje naše případová studie:

 

 

Rádi Vám představíme a prodiskutujeme s Vámi, jak implementovat konverzní model do Vaší marketingové strategie a jak konkrétně Vám mohou výsledky pomoci při budování značky v konkurenčním boji.