Kantar TNS

Postoje fanoušků k vytvoření společné československé fotbalové ligy

Naprostá většina fotbalových fanoušků-mužů v České republice (81 %) i na Slovensku (88 %) zaregistrovala, že fotbalové asociace v ČR i SR zvažují znovuvytvoření společné ligy. Pro její vznik se vyjádřila v rozporu s očekáváním většina respondentů, konkrétně 60 % Čechů a 87 % Slováků.

Za hlavní výhody obnovení společné česko-slovenské fotbalové ligy považují čeští fanoušci to, že budou moci sledovat více zajímavých utkání (například Sparta – Slovan). Slovenští fanoušci očekávají zlepšení fotbalové kvality soutěže a těší se, že místo podprůměrných mužstev z obou lig budou moci sledovat jen špičkové. V to, že nová soutěž přinese kvalitnější fotbal, věří nejvíc čeští fanoušci z měst o velikosti 20 – 100 tis. obyvatel (62 %) a slovenští fanoušci starší 46 let (82 %).
 

Mezi dalšími často uváděnými výhodami se objevilo oživení diváckého zájmu a oživení dobrých česko-slovenských vztahů. Třetina slovenských fanoušků a pětina českých si od společné ligy rovněž slibuje větší příliv sponzorských peněz a zvýšení mediálního zájmu.

Z nevýhod se u respondentů nejčastěji objevovalo téma velkých vzdáleností na cestování pro kluby i fanoušky  (Češi se toho obávají ve 42 %, Slováci o něco méně, v 31 %). Dvě pětiny českých fanoušků a třetina slovenských jako nevýhodu vnímají i to, že do evropských soutěží postoupí kvůli společné lize méně domácích klubů. Pro 26 % českých fotbalových fanoušků je nevýhodou také fakt, že bude ve společné lize méně místa pro domácí kluby a že stadiony slovenských klubů často nesplňují podmínky, které se vyžadují pro účast v lize od českých klubů. To si uvědomují i slovenští fanoušci, jako nevýhodu to uvádí 38 % z nich.
 

Co se týče obavy, že by na stadionech mohlo přibýt násilí při střetech kdysi „znepřátelených“ táborů fanoušků (typicky např. Baník Ostrava vs. Slovan Bratislava), vyjadřuje ji pětina českých a třetina slovenských respondentů z řad fotbalových fandů.

Poněkud radikálnější postoj mají k myšlence společné fotbalové ligy nejmladší fanoušci v  -

nevýhody vnímají ostřeji než zbytek populace, ti čeští o něco více než slovenští. Velké vzdálenosti na cestování jsou nevýhodou pro polovinu českých mladých fanoušků ve věku 18 – 29 let, rozdíl v kvalitě týmů v Čechách a na Slovensku jich berou jako problém téměř dvě pětiny. Naopak přibývání násilí jako nevýhodu vidí jen 5 %  z nich, narozdíl od dvou pětin nejmladších slovenských fanoušků (ve věku 15 – 25 let).
 

Sběr dat byl v ČR i SR proveden v termínu 22.3. – 25.3.2013. V ČR na reprezentativním vzorku 510 obyvatel, při interpretaci byly použity odpovědi respondentů - mužů, kteří sami sebe označili za fotbalové fanoušky (N=154), metodikou AisaExpress. Na Slovensku byly použity odpovědi 300 fotbalových fanoušků, kteří odpovídali v témže období v rámci TNS Go, vzorek byl reprezentativní podle věku a regionu. 

Infografika