Kantar TNS

Zavedení protiteroristické legislativy

V rámci 19. vlny výzkumu Trendy Česka* jsme se rozhodli zaměřit na velmi aktuální téma diskutované protiteroristické legislativy. Výsledky výzkumu ukazují, že většina respondentů je pro zavedení přísnější legislativy, na druhou stranu si zatím nedovedou představit, kdyby konkrétní opatření měla omezovat jejich osobní svobodu, do které spadá např. možnost shromažďování dat uživatelů nebo zřízení centrální evidence bankovních účtů.

Výzkum byl prováděn v období 21.-27.11.2015 a zúčastnil se ho representativní vzorek 1200 respondentů v České republice starší 18 let.

 

* Výzkum Trendy Česka provádí TNS Aisa od února roku 2014 ve spolupráci s Českou televizí a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.