Budování vztahů pro další růst se všemi zainteresovanými subjekty.

Úspěšné společnosti chápou důležitost ovlivňování vztahů se všemi svými stakeholdery. Ať už se jedná o zákazníky, zaměstnance, obchodní partnery či obecnou veřejnost.

TNS Stakeholder Management

Kantar TNS je přední světovou výzkumnou agenturou v oblasi stakeholder managementu, pracující s největší benchmarkovou databází v oboru. Prostřednictvím naší sítě čítající víc než 400 expertů ve víc než 80 zemích světa, zcela individuálně měříme, řídíme a monitorujeme každý z vašich klíčových obchodních vztahů. Poskytujeme jasné, akční a na míru šité doporučení podporující potřeby řízení obchodních vztahů.

Naše TRI*Mová řešení, která využívá více než polovina společností z žebříčku Fortune Top 100, dokážou zaručit úspěšný dopad na klíčové metriky. Těmi jsou například hodnota zákazníka, tržby, posilování a zvyšování růstu našich klientů.

 

Podívejte se na nástroje růstu v oblasti Stakeholder Managementu, které využíváme:

 • TRI*M Customer Experience

  Zákazníci jsou základním kamenem obchodního růstu a klíčovým aktivem každé společnosti. Věrní zákazníci utratí více, utrácejí častěji a chovají se jako přesvědčiví apošlové Vaší firmy a značky. Navíc udržet si stávající zákazníky je obvykle finančně efektivnější než je nahradit zákazníky novými.

  To znamená, že naprosto stěžejní je péče o vztah se zákazníkem a pochopení jeho potenciálu pro obchodní růst.

  TRI*M Customer Experience je řešení, které dokáže přesně identifikovat změny mající bezprostřední vliv na zákaznickou retenci a růst, a které je - formou TRI*M Indexu – robustním ukazatelem dlouhodobého obchodního úspěchu. Naši klíčovou metriku napojujeme na obchodní výsledky, abychom tak zajistili růst a návratnost investic do retence zákazníků. Naše široká databáze čítající přes 16 300 studií poskytuje obrovské množství informací uvádějící naše výsledky do kontextu výsledků ostatních společností.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Janu Rajsnerovou.

 • TRI*M High Performance Organisation (HiPO)

  K tomu, aby mohla společnost budovat silný a trvalý vztah se zákazníkem, jsou naprosto nepostradatelní její zaměstnanci.

  V Kantar TNS víme, že skutečně vysoce výkonným organizacím nestačí pouze spokojení zaměstnanci. Důležité je, aby byli opravdu loajální a angažovaní, měli silné vedení, aby se ztotožňovali s cíli společnosti, její strategií a organizační efektivitou. Úspěch ve všech těchto oblastech je klíčem k dosažení růstu.

  TRI*M High Performance Organisation poskytuje komplexní řešení identifikující silné stránky společnosti, její příležitosti i oblasti prioritně vyžadující zlepšení, zároveň poskytuje klíčové ukazatele výkonnosti.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Janu Rajsnerovou.

 • TRI*M Corporate Reputation

  Dobrá reputace vaší společnsti je základem růstu byznysu. Je to magnet nejen pro zákazníky, zaměstnance, investory, ale i obchodní partnery. 

  TRI*M Corporate Reputation měří, řídí a monitoruje reputaci společnosti napříč všemi relevantními skupinami jejích stakeholderů. Dokáže uvádět výsledky v souvislost s názory uveřejňovanými na internetu i v jiných médiích. Poskytuje akční doporučení a přesný návod, jak řídit reputaci společnosti a podpořit tak její růst.

  Poskytnutím konkrétních benchmarků, znalostí očekávání a identifikací driverů korporátní reputace pomáháme společnostem překonat rizika. Působíme na jejich silné stránky, definujeme účinné korporátní chování a komunikační strategie pro každé publikum.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Petra Šobotníka.

 • TRI*M Product Experience

  Úspěšné společnosti mají produkty, které skutečně plní co slibují. Občas předčí očekávání zákazníků. Často proto, že zákaznická zkušenost jde vždy ruku v ruce s hlavními benefity, které tyto produkty komunikují.

  TRI*M Product Experience poskytuje přesnou znalost zákaznické zkušenosti ve srovnání s jejich očekáváním.

  Měřením klíčových prvků marketingového mixu (např. produktových znaků, reklamy, ceny, umístění nebo obalu), odhalujeme ty prvky, které mají na celkovou spokojenost největší vliv. Tak ukazujeme, kde vnímají spotřebitelé obzvláště silné a kde naopak slabé stránky. Poskytujeme tak jasná zjištění, přesný plán optimalizace produktů a efektivnějšího zacílení marketingu. To vše vede ke zvýšení růstu prostřednictvím opakovaných nákupů a loajality zákazníků.

   V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Petra Šobotníka.

 • socialTRI*M

  Spotřebitelé a zákazníci vedou každý den celou řadu diskusí o značkách i celých společnostech a firmách ve webovém prostředí a to zejména prostřednictvím různých sociálních sítí.

  Komunikace na sociálních sítích jsou spontánní a autentické a tím pádem cenné. Na druhou stranu se jedná o obrovské množství nestrukturovaných dat a v tomto neustálém proudu zpětné vazby může být těžké se orientovat.

  socialTRI*M zahrnuje nalezení všech relevantních zmínek ke klíčovým slovům (obvykle značka, společnost, kampaň atd.) ve webovém prostředí, a specificky v sociálních sítích, jejich strukturování a zejména potom jejich kategorizaci - co z nalezených fenoménů má skutečně vliv na zákaznickou zkušenost a co ne.

  Díky tomu je možné zákaznickou zkušenost lépe řídit, včas zažehnat potenciální problém nebo definovat konkrétní správné kroky k vyřešení vznikajících problemů nebo naopak nevěnovat pozornost jevům ve webovém prostředí, které na zákaznickou zkušenost vliv nemají.

  V případě zájmu prosím kontaktujte Petra Šobotníka.