Digitálním výzkumem k růstu

Digitální výzkum využívá nejmodernější technologie pro pochopení chování lidí na internetu, při využívání přenosných zařízení a pohybu v sociálních sítích. V kombinaci s ostatními řešeními nám odpovídá na velmi komplexní otázky propojení online a offline světa. 

Digitální výzkum nabízí rychlejší a efektivnější sběr dat, respondentům poskytuje vyšší flexibilitu a klientům pomáhá lépe pochopit svět nových médií.

 • ROPO efekt

  Chování Vašich zákazníků, kteří si zjišťují informace o produktech na internetu a následně nakupují v kamenném obchodu (tzv. ROPO – research online, purchase offline), je pro dnešní internet velmi typické. Někteří z nich dokonce začnou s nákupem online, ale v určité fázi tento proces přeruší a nákup dokončí offline.

  Pokud potřebujete vyhodnotit návratnost investic do online marketingu, nebo pochopit, proč se Vaši zákazníci takto chovají, nezbývá, než ROPO efekt kvantifikovat. Jedině tak lze identifikovat část tržeb, která je sice generována na prodejnách, ale ve skutečnosti je podnícena či ovlivněna online. Proto bychom Vám rádi představili nový nástroj Kantar TNS eye, který umí takovéto chování vyhodnocovat a měřit.

  S pomocí eye oslovujeme konkrétní lidi, 
  kteří na Vašich stránkách skutečně byli.
  To nám umožní spočítat nejen
  ROPO index Vašich stránek, ale také
  odpovědět na mnoho souvisejících
  otázek.

   

  Ovlivňuje Vaše online reklama prodeje?
  Jaký je rozhodovací proces Vašich zákazníků?
  Přivádí Vaše online kampaň správnou cílovou skupinu?
  Proč lidé Váš web opustili nebo naopak navštívili?
  Proč nefunguje Vaše call to action?
  Co brání zákazníkům dokončit nákup produktu online?
  Co je naopak motivuje k online nákupu produktů?
  Jaké kroky podnikli, když stránky opustili?

  Základem eye je řízený panel mymap. Díky němu můžeme sledovat online i offline chování uživatelů Vašeho webu, portálu nebo eshopu. Jaké kroky podnikli, když stránky opustili? Každý člen mymapu poskytuje Kantar TNS osobní souhlas, rodné číslo a osobní telefonní číslo. Tyto údaje před samotným zanesením do databáze ještě telefonicky ověřujeme a následně
  mu doporučeně posíláme unikátní identifikační číslo.
  V mymap je aktuálně zařazeno 43 308 jedinců (21 420 domácností) z celé České republiky. Mymap používáme ročně k 600 projektů, včetně syndikovaných studií (Lifestyle, tru, Češi v síti, apod.). Proto můžeme údaje o chování návštěvníků Vašich stránek propojit s mnoha dalšími informacemi.

 • Mobile Lifestreams

  Protože v Kantar TNS věříme, že mobilní výzkum je nepominutelnou cestou k identifikaci mobilních i nemobilních obchodních příležitostí, vyvinuli jsme pro Vás Mobile Lifestreams - mobilní dotazování.

  Mobile Lifestreams Vám může pomoci dostat se ke spotřebiteli přesně v okamžiku, kdy se rozhoduje o nákupu, již používá koupený produkt či značku, nebo kdy právě opouští obchod či zákaznické centrum. Lidé používají chytré telefony natolik přirozeně, že dotazování prostřednictvím mobilního telefonu prakticky nenarušuje jejich běžné zvyky.

  3R Mobilního dotazování.

  Relevance - Lidé mají svůj telefon neustále u sebe, proto mobilní dotazování neinvazivně zapadá do jejich životního stylu. 
  Reach - Dosud bylo odhalování zjištění v některých oblastech 
  a situacích velmi složité. Díky Mobile Lifestream to měníme.
  Reality - Odpovědi zachycené mobilním telefonem mohou 
  přinést nejen více informací, ale díky odpovědím v době rozhodování nás i více přiblížit realitě. Jelikož se neptáte zpětně, 
  ale přímo v okamžiku rozhodování nebo konkrétního zážitku.

  Mobile Lifestreams přináší odpovědi na otázky typu:

   • Jak zlepšit zkušenost svých zákazníků?
   • Jak provázet spotřebitele na cestě k nákupu?
   • Jak mohu využít mobil jako „první obrazovku“?
   • Jak zjistit odezvu bezprostředně po konzumaci / zákaznické zkušenosti?
   • Jak zvýšit rychlost odezvy na potřeby zákazníků?
   • Jak zvýšit spotřebu stávajících zákazníků?
   • Jak získat další spotřebitele?


  V širším pohledu lze Mobile Lifestreams využít nejen pro přirozené pochopení zákazníků a porozumění jejich zákaznické zkušenosti, ale i k identifikování a optimalizování konkrétních „okamžiků pravdy“ pro značku či produkt. Pomáhá uceleněji mapovat spotřebitelskou cestu. A v neposlední řadě i měřit a optimalizovat komunikaci napříč všemi touchpointy.


  Technické řešení Mobile Lifestreams

  S pomocí aplikace v mobilním telefonu respondenti během výzkumu zaznamenávají celou řadu relevantních údajů - fotografie, geolokační informace, čárové kódy, videa, apod. Je to mobilní deníček, který mají respondenti vždy po ruce. Jeho součástí je dotazník, jehož prostřednictvím zkoumáme jejich bezprostřední motivaci, názory, dojmy a hodnocení. Například s kým v tu chvíli jsou, co dělají, proč tam jsou, co se jim líbí nebo nelíbí, co jedí, co poslouchají...

  Aplikace funguje ve všech typech chytrých telefonů, bez ohledu na operační systém. Do výzkumu tak lze zapojit uživatele systémů Android, iOS, Windows, BlackBerry i dalších.


  Mymap mobile - Mobilní panel
  Kantar TNS uvedla jako první mobilní dotazování pro všechny chytré telefony a během této doby jsme si vytvořili mobilní panel výrazně přesahující hranici 10.000 respondentů.

  Nezapomínáme na emoce 

  Jsme přesvědčeni, že mobilní výzkum může významně pomoci identifikovat nové obchodní příležitosti, a to jak online, tak offline. Technologie je při tom důležitá, ale není pro nás cílem, jen prostředkem. I v Mobile Lifestreams se soustředíme na jednotlivce - na jeho emoce, motivace, rozhodování i prožitek. Proto od Mobile Lifestreams můžete očekávat nejen odpovědi na otázky „co, kde a kdy“, ale i na otázku „proč“.

 • Social Media Insights

  Identifikace klíčových přispěvovatelů, jejich kontaktování a převedení těchto virtuálních profilů do reálného světa. Pochopení a dlouhodobá kvalitativní práce s influencery a brand ambasadory. Vybudování komunit, ať již online či offline a následné focusgroups, popř. zážitkové co-creation workshopy, tzv. SuperGroup.

  Nebo i konfliktní skupiny, kdy na základě sentimentu příspěvků vybereme největší zastánce a odpůrce značky, přivedeme je do jedné místnosti a necháme je proti sobě argumentovat. Výsledkem je vygenerování těch nejsilnějších argumentů pro a proti značce.

 • Kvalitativní on-line

  Moderní metodou sběru kvalitativních dat je výzkum přes internet ve virtuálním prostředí. On-line designy poskytují vizuálně bohatší data, než pouhé dotazování či pozorování, respondenti navíc sdílí své fotografie, videa atd. Touto cestou navíc můžeme v krátké době shromáždit kvalitativní data z mnoha lokalit. V poslední době se ukazuje, že u specifických cílových skupin představuje internet autentičtější prostředí pro sdílení názorů a myšlenek než offline svět.