Inovacemi k růstu

Jádrem úspěšného podnikání jsou také nové produkty a služby. Přesto ale víc než 80 % nových produktů na trhu neobstojí. Navíc ani úspěšné uvedení na trh nemusí zajistit zvýšení prodejů společnosti.

TNS Innovation & Product Development

V Kantar TNS víme, že potenciál nápadu či myšlenky je to, na čem záleží nejvíc. Kanibalizace produktů ničí hodnotu značky a je rizikem pro nové produkty uváděné na trh pod stávající značkou, či ve stávající kategorii dané značky. Na rozdíl od tradičních agregovaných metod, umožňuje náš individuální přístup klientům pochopit skutečný vliv nového produktu či služby. Věříme též, že zcela zásadní je vyhnout se od samého počátku inovačního procesu jakýmkoli dohadům či nejasnostem. Nejdůležitější je stanovit priority a identifikovat správné příležitosti, které nám pomohou nalézt řešení s vysokým potenciálem pro růst a urychlit uchycení produktu či služby na trhu.

Podívejte se na naše nástroje růstu pro inovaci & vývoj produktů.

 

 • Koncept test – Identifikace nejlepších nápadů a myšlenek

  Screening konceptů je rozhodující částí inovačního procesu. Díky němu totiž dochází k významným investicím do výzkumu a vývoje nových produktů a obalů. Bohužel je ale zároveň velmi častým zdrojem drahých chyb.
   

  Tradiční screening konceptů tíhne k upřednostňování líbivých nápadů a myšlenek. Ty ale často bývají kanibalizující a tak se skutečný nárůst prodejů podaří jen zřídka.


  Data dokazují, že naše techniky koncept testu významným způsobem zlepšuje přesnost predikcí týkajících se tržního růstu. Dokonce se tak děje i v počátečních stádiích inovačního procesu. Naše široká databáze tzv. “early adopters“ umožňuje využívat perspektivy do budoucna orientovaných spotřebitelů a upozornit na skutečně průlomové koncepty. Díky naší přesné diagnostice umíme identifikovat a rozvinout skutečně jen ty nejlepší nápady. 

 • Produkt test – Vytváření úspěšných nových produktů

  Produkt test je technika testování produktových konceptů. Využívá robustních měřítek výkonnosti ke zjištění toho, do jaké míry produkt naplňuje očekávání vložená do svého konceptu. Dále pak možnosti jak vše zdokonalit za účelem maximalizace růstových příležitostí. Produkt test tak hraje zásadní roli při žjišťování zajištění vysoké míry opakovaného nákupu a to je přávě jeden z klíčových faktorů pro dlouhodobý úspěch jakéhokoli nového produktu či služby.

  Prognóza prodeje prostřednictvím produkt testů je založena, jako u všech našich inovačních nástrojů, na individuální modelaci poskytující absolutní a vyhodnocení potenciálu. Tuto precizní analýzu využíváme ke zdokonalování produktů způsobem uspokojujícím zákazníky a zajišťujícím dlouhodobě udržitelný růst od samého uvedení produktu na trh. 


 • Launch eValuate – Optimalizace úspěšnosti při uvádění nových produktů na trh

  Žijeme ve světě roztříštěnosti médií, virálního marketingu a explozivního spotřebitelského výběru. Často proto nové a úspěšné uvedení produktů na trh neznamená nárůst prodejů. Vezmeme-li v úvahu vysokou míru chybovosti, je nasnadě, jak je nový přístup k evaluaci produktů a služeb důležitý. A to jak přístup založený na word of mouth (WOM), digitálních médiích, komunikace uvnitř obchodu, i přístup, který rozumí zdrojům prodeje nových produktů.   

  Vysoké nárůsty prodejů ještě nemusí být těmi nejlepšími. Úspěch je nutné měřit v souvislosti s tím, jak nový produkt zvyšuje objem. Aby toho bylo dosaženo, je důležité překonat tradiční agregovaný přístup k modelaci a sledovat víc, než pouhý průměr.

  Naše individuálně založená modelace poskytuje jedinečné porozumění týkající se zdrojů prodeje nových produktů a dále pak úpravy produktu s ohledem na možnou kanibalizaci a predikci skutečného růstu. Je prokázáno, že poskytnutím robustnějšího základu pro plánování vašeho byznysu, dokáže nástroj Launch eValuate zdvojnásobit přesnost objemových predikcí.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Elišku Krausovou.

   


 • Matrix – Přesná identifikace příležitostí k růstu

  Nejobtížnější fází inovačního procesu je jeho začátek – hledání příležitostí na trhu. Namísto generování nápadů bez potřebných podkladů nabízí Matrix našim klientům úplný pohled na jejich kategorii, identifikuje a měří velikost jednotlivých příležitostí včetně případných hrozeb kanibalizace vlastního portfolia a poskytuje jasná doporučení pro další kroky na inovační cestě.

  Na rozdíl od obecných ad-hoc přístupů k pochopení trhu Matrix systematicky vyhledává místa, kde se skrývá základ pro budoucí růst. Každou takovou příležitost ohodnotí z hlediska potenciálu a do detailu popíše vlastnosti budoucího produktu, které je nutné naplnit, aby měla inovace šanci na úspěch. Matrix není určen pouze pro design zcela nových produktů; naši klienti jej úspěšně využívají také pro úpravy a renovace již existujících výrobků nebo služeb.

  Využití Matrixu na samém počátku inovačního procesu pomáhá našim klientům zvýšit až šest a půl krát míru úspěšnosti oproti číslům, která jsou v oblasti inovací obvyklá.

  V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Pavla Ranochu